İklim ekstremleri artıyor, Türkiye riskli bölgede

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
Reklam Alanı

Ankara, tüm Avrupa-Akdeniz kentleri ortasında, iklim ekstremlerinin en süratli arttığı dokuzuncu kent.

Gün içinde ani değişen uç (ekstrem) hava olayları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin en dikkat alımlı sonuçları ortasında yer alıyor. Avrupa ve Akdeniz coğrafyası ise, Arktik bölgenin akabinde, iklim değişikliğinden en çok etkilenen “sıcak noktaların” başında bulunuyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü (ETH Zürih) iklim bilimcilerinin ortak yayınladığı bir makale, Avrupa’da ve Akdeniz bölgesinde iklim ekstremlerine olan maruziyetin 1979 yılından 2016’ya ne formda değiştiğini ortaya çıkarıyor.

Araştırmacıların, günlük hava olaylarını ve kuraklığı inceleyen 10 farklı iklim indeksini birleştirerek yarattığı yenilenmiş “iklim ekstrem indeksine” nazaran, 1980’lerin başından 2010’lara gelindiğinde, çok kuraklık bedellerinde büyük artış yaşandı.

İklim ekstrem indeksindeki artış eğiliminin de haritalandırıldığı makalede, Türkiye ve çevresinin, Kuzey ve Batı Avrupa’ya nazaran ekstrem hava olaylarından çok daha önemli biçimde etkilendiği görülüyor.

Türkiye, yüzölçümünün büyüklüğü nedeniyle, 47 ülkenin değerlendirildiği iklim ekstrem indeksinde 13. sırada yer alıyor. Buna karşın Batı Anadolu’nun tamamını – ve bilhassa Ege Bölgesi’ni – riski giderek yükselen bir alan olarak tanımlamak mümkün.

Ekstrem hava olaylarının kentsel alanlara tesirine bakıldığında ise, tüm Avrupa-Akdeniz bölgesindeki nüfusu ağır kentler içinde artış eğiliminin en fazla bulunduğu 10 kent ortasında Türkiye’den de iki kent yer alıyor: İzmir ikinci sıradayken Ankara ise dokuzuncu sırada.

Aşırı kuraklık üç ila 10 kat arttı

Seçilen 38 yıllık devirdeki (1979-2016) günlük yağış ve sıcaklık ölçümlerini inceleyen çalışma, en uçta kalan değerlerin (en yüksek ve en düşük %10’luk dilimlerin) ne formda değiştiğini tek bir gösterge ile söz etmeyi amaçlıyor.

Çalışma kapsamında, bu süreçte sıcak ve soğuk günlerle gecelerin yanı sıra, aşırı yağışlı ve çok kurak günlerin sayısında da ne istikamette değişim olduğu saptandı. Ayrıyeten, kuraklığın izlenmesi için, çok nemli ve çok kurak uç kıymetler de hesaplandı ve vakit içinde bölgedeki değişimleri belirlendi.

Çalışmanın sonuçları, 1980’lerin başından 2010’lara gelindiğinde, çok kuraklık bedellerinin tüm Avrupa ortalaması için üç kat arttığını ortaya koyuyor. Fakat Türkiye’den de birçok kenti kapsayan 30 ila 40 enlemleri ortasındaki artış, 10 kata yaklaşıyor.

Reklam Alanı

İklim ekstremleri hızlanıyor, Akdeniz kıyıları risk altında

İklim ekstrem indeksinin Avrupa’daki ve Akdeniz Bölgesi’ndeki 10 yıllık eğilimlerini de inceleyen makale, iklim ekstremlerindeki artışın 21. yüzyılın birinci yarısından itibaren giderek hızlandığını ve 2010 yılında en üst düzeye çıktığını ortaya koyuyor. 2010 yılı tıpkı vakitte Türkiye’de de meteorolojik kayıtlara göre şu ana kadar ölçülmüş en sıcak yıl.

İndeksteki artış eğilimi haritalandırıldığında ise, Türkiye ve etrafının, Kuzey ve Batı Avrupa’ya nazaran çok daha önemli biçimde etkilendiği açıkça ortaya çıkıyor. Özellikle Akdeniz kıyılarının, Avrupa’nın kalanına kıyasla iklim ekstremlerine çok daha fazla maruz kaldığı görülüyor. Bu iki bilgi, ekstrem iklim olayları sebebiyle risk altındaki alanların belirlenmesini kolaylaştıracak nitelikte.

Batı Anadolu ve bilhassa Ege Bölgesi’nde risk yüksek

Çalışma alanı içinde yer alan 47 ülkeyi göz önünde bulundurarak yapılan sıralamaya nazaran, iklim ekstrem indeksinde en süratli artış gösteren ülkeler Bulgaristanİsrail ve Macaristan. Lakin bu ülkelerin üst sıralarda yer almalarının temel sebebi, daha küçük yüz ölçümüne sahip olmaları.

Aynı sıralamada 13. olan Türkiye özelinde düşünüldüğünde, Batı Anadolu’nun tamamını, riski giderek yükselen bir alan olarak tanımlamak mümkün. Bunda, hem sıcaklık hem de kuraklık uç bedellerindeki artışın rolü büyük.

İzmir, artış eğiliminin en yüksek olduğu ikinci şehir

Araştırmanın bir başka değerli bulgusu, nüfusu bir milyonun üzerinde olan kentlerin iklim ekstremlerinden ne ölçüde etkilendiğine dair.

Şiddet ve sayısında artış gözlenen uç hava olaylarına maruziyet, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 90’ının kuzey yarım kürede yaşaması nedeniyle, özellikle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde daha önemli ziyanlara yol açıyor.

Üretilen iklim ekstrem indeksi bedellerini, yüksek çözünürlüklü yerleşim alanları haritası kullanarak tekrar hesaplayan çalışmaya nazaran, artış eğiliminin en yüksek olduğu birinci beş kentin dördü, Akdeniz coğrafyasında yer alıyor. Bunlar sırasıyla Fes (Fas), İzmir, Marsilya (Fransa) ve Tel Aviv (İsrail). 

İzmir’in iklim indeksinin yıldan yıla değişkenliği yakından incelendiğinde, 2000’li yılların ortasından itibaren giderek artan ve tüm Avrupa Bölgesi için hesaplanan değerin çok üzerinde bir artış yaşandığı görülüyor.

Aslında bu durum, Batı Anadolu’daki AydınManisaDenizli ve Eskişehir gibi diğer kentler için de kelam konusu. Bu kentler, 78 Avrupa kentini kapsayan listeye üst sıralardan girebilecekken, sıralamanın yüksek nüfus yoğunluğu değerlendirilerek yapılması nedeniyle liste dışında bulunuyorlar. Nüfus yoğunluğu yüksek olan Ankara, bu durumun tek istisnası. Ankara, tüm Avrupa-Akdeniz kentleri ortasında, iklim ekstremlerinin en süratli arttığı dokuzuncu şehir.

Öte yandan, iklim ekstrem indeksinin azaldığı, Rotterdam (Hollanda), Stokholm (İsveç), Manchester (İngiltere), Kopenhag (Danimarka) ve Lille (Fransa) üzere kentler de bulunuyor. İklim değişikliği nedeniyle ılımanlaşan Kuzey Avrupa’da soğuk gün ve gecelerin sayısında önemli azalmalar yaşanıyor. Lakin hesaplamaya dahil edilen 78 kent içinde sadece 17 kentte iklim ekstremlerinde azalma görülüyor.

Kuraklık, sıcak hava dalgalarını şiddetlendiriyor

İklim ekstremlerinin karşılaştırılmalı değerlendirmesinin de yapıldığı çalışmada, Avrupa’da son 500 yılın en şiddetli ve uzun sıcak hava dalgasının yaşandığı 2003 yılı öne çıkıyor.

2003 yılı için yapılan değerlendirmede, Orta Avrupa ve Balkanlar’da sıcak gün ve gecelerde normalin iki katı artış görülürken, Orta Avrupa’dan İskandinavya’ya kadar uzanan bölgede ise beş katlık artış tespit edildi.

2003 yazı hakkında geçmişte yapılan çalışmalar da bahar aylarında başlayan yağış eksikliği ve kuraklığın, toprak neminde azalmaya neden olduğunu ve bu durumun da sıcak hava dalgasını şiddetlendirdiğini ortaya koyuyordu. Hakikaten yaşanan sıcak hava dalgası, 70 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Makalede öne çıkan bir öbür sene olan 2010 yılı için yapılan hesaplamalarda, Polonya, Ukrayna ve Rusya’ya yaşanan sıcak hava dalgası, Doğu Avrupa’da iklim ekstrem indeksi değerlerinin iki katına çıkmasına neden olmuştur.

Kuraklık ve sıcak hava dalgalarının ikincil tesiri olarak Rusya 2010 yazında büyük yangınlarla boğuşmuş, bir aydan uzun süren ve söndürülemeyen yangınlar nedeniyle önemli can ve mal kaybı oluşmuş, etkilenen alanlar afet bölgesi ilan edilmiştir.

Azaltım ve ahenk siyasetleri şart

Geçtiğimiz hafta yaşadığımız şiddetli ve uzun periyodik sıcak havası, gelecekte içinde yaşanacak iklimin küçük bir tanıtımını yaptı: Ülkenin birçok noktasında 50°C’ye varan sıcaklık ölçümleri ve gelen rekorlar.

Yine 2022 yazında İngiltere’de meteorolojik kayıtlarda birinci defa 40°C’nin üzerinde bir sıcaklığın yaşanması, Kanada’da 49,5°C sıcaklığın ölçülmesi yahut Şubat 2020’de Antarktika’da kaydedilen 18,3°C’lik sıcaklık rekoru, arkası ardı kesilmeyen iklimsel rekor ve meteorolojik afet haberlerinin yeterli birer örneği. Şiddeti giderek artan yağışlar nedeniyle yaşanan seller de bu olayları destekliyor.

Ancak her gün bir yenisi eklenen bu olayların hiçbiri rastlantısal değil: Sera gazı salımındaki artış, şiddetli hava olaylarının dopingli bir sportmen üzere rekorlara koşmasına neden oluyor.

Öte yandan sıcaklık artışıyla Kanada ve Sibirya’nın Arktik alanlarındaki donmuş toprak çözülüyor ve bu nedenle meydana gelen doğal yangınları söndürmek imkansız hale geliyor. Ülkemizde de sıcak hava dalgaları ve kış kuraklığının, orman yangınlarının sayısını ve etkilenen alanları artırdığını artık daha sık gözlemlemekteyiz.

Bu tıp ekstremlerin izlenmesi için yapılan birçok araştırma ve senaryo çalışması, değişen iklim şartlarına hazırlık ve uyum konusunda yol gösterici olmalı. Gerçekten sorulması gereken asıl soru, sera gazlarının azaltımı ve yeni duruma uyum konusunda ne üzere yeni usuller geliştirileceği.

Bugün, dünyadaki ekonomik büyüme modelleri, güç tüketimi ile kol kola gidiyor. Üretimi daha temiz yöntemlerle, rüzgar ve güneşten yararlanarak yapabilir miyiz? Teknolojik olarak şu an bunu yapacak bilgi ve maharete sahibiz. Asıl sorun, geçişi sürecini hızlandırmak için yeterli iradeye sahip olup olmadığımız. Zira öbür seçenek pek de makul değil: Benden sonrası “tufan”!

Kaynak Makale: “Exposure Assessment of Climate Extremes over the Europe-Mediterranean Region

* Haberde yer verdiğimiz grafikler, İTÜ Araştırma Vazifelisi Mehmet Barış Kelebek tarafından hazırlanmıştır. Kullanılması halinde kendisinin referans gösterilmesi gereklidir. 

T24

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim
Sorumluluk Reddi Beyanı:

Pellentesque mauris nisi, ornare quis ornare non, posuere at mauris. Vivamus gravida lectus libero, a dictum massa laoreet in. Nulla facilisi. Cras at justo elit. Duis vel augue nec tellus pretium semper. Duis in consequat lectus. In posuere iaculis dignissim.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

betnano
betnano
betnano
betnano
betnano giriş
sekabet
sekabet giris
totobet giris
totobet
supertotobet
supertotobet giriş
gebze avukat
gebze avukat firmaları
casino oyunları
en güvenilir bahis siteleri
forex firmaları
radar fx
dyorex
betnano giriş
betnano giriş
betnano giriş
betnano giriş
vbet giriş
vbet giriş
ngsbahis giriş
ngsbahis giriş
golden bahis
golden bahis
betnano giriş
Giriş Yap

Forex Gündemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!